Smitloopbaan en re-integratie

2e Spoortrajecten
_____

Wanneer ziekte een terugkeer naar werk in de weg staat, is het tijd om een nieuw spoor te verkennen en het oude los te laten.
Een 2e spoortraject gaat vaak gepaard met de complexiteit van langdurig ziekteverzuim en de dynamiek binnen bedrijven en arbeidsverhoudingen. Daarbij wordt gewerkt met de richtlijnen vanuit
de Wet verbetering poortwachter.
Het 2e spoortraject wordt ingezet wanneer, door ziekte, herstel in de eigen functie niet meer mogelijk is. We gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden door antwoord te vinden op de volgende vragen:

 

– Wie ben je?
– Wat wil je?
– Wat kun je?
– Wat past bij jou, wat zijn jouw talenten?
– Wat heb je nodig om de volgende stap te zetten?
– Hoe voorkom je opnieuw in deze situatie terecht te komen?

 

Hierbij wordt rekening gehouden met de bestaande beperkingen of klachten vanuit het ziekteverzuim.